Trafikverket väljer Acando som leverantör

Foto: Christer Wiik

Acando har tilldelats ett avtal med Trafikverket rörande implementering av en ny it-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige.

Lösningen som implementeras inom ramen för Trafikverkets ANDA-projekt ska delvis ersätta befintliga system och dessutom tillföra ny funktionalitet. Som option finns även en möjlighet för Trafikverket att avropa implementering av ett underhållssystem. I projektleveransen deltar även Triona AB och Eurostep AB som samarbetspartners till Acando.

Implementeringen kommer att skapa möjlighet för Trafikverket att införa nya trafiklednings-, underhålls- och planeringsprocesser som kräver ett bättre och mer enhetligt anläggningsregister. Lösningen ska dessutom att skapa möjligheter för effektivare hantering av Trafikverkets informationsbehov genom gemensamma lösningar och rutiner. En lyckad implementering kommer också ge möjlighet till ökad precision gällande underhållsåtgärder.

– Vi är mycket entusiastiska inför uppgiften att hjälpa Trafikverket att skapa en ännu stabilare och starkare infrastruktur i Sverige, att bidra med samhällsnytta är alltid en stor drivkraft för oss, säger Christer Norrman, Sverigechef på Acando.