Trafikverket testar nya sliprar

Foto: Wikipedia

I vår börjar Trafikverket testa nya typer av sliprar. Målet är att hitta alternativ till träsliprar impregnerade med kreosot som är bättre för miljön och människors hälsa. Efter den sista april 2018 kan det bli aktuellt med ett EU-förbud mot att använda kreosot som impregneringsmedel.

 Träsliprar är vanliga på banor med lite tågtrafik. Ungefär 35 procent av järnvägsnätet har träsliprar.

–  Miljöaspekten är viktigast. Den alternativa slipern måste vara bättre ur miljösynpunkt annars är den inget alternativ, säger Anders Hammar, specialist på spårkomponenter i Trafikverket.

Testet är en del i en så kallad innovationsupphandling. Flera leverantörer har lämnat anbud, varav Trafikverket bedömt sex typer av sliprar som intressanta att utvärdera. Materialet på sliprarna är trä, betong och plast.

En alternativ sliper måste ha egenskaper som liknar en träsliper eftersom den ska användas vid ströbyten av sliprar och därmed blandas med befintliga träsliprar i spår.

De alternativa sliprarna ska testas i minst ett år och efter en utvärdering kommer ytterligare ett test att göras med ett större antal sliprar.

Testet inleds i början av nästa år i Jönköpingstrakten. Småländska banor är en bra testmiljö, då tågtrafiken är ganska tät och består av både person- och godståg.