Arlandabanans finansiering granskas

Foto: Holger Ellgaard

Sverige behöver fler stambanor för höghastighetståg och så kallad offentlig-privat samverkan (OPS) kan bli en lösning på den svåra frågan om finansiering. Därför ska nu Riksrevisionen granska hur OPS-projektet Arlandabanan har fungerat under driftsfasen, skriver myndigheten.

Arlandabanan togs i drift 1999, och var det första större infrastrukturprojektet som finansierats via OPS. Staten äger banan och sköter den genom ett statligt bolag medan ett privat företag driver tågförbindelsen Arlanda Express och är samtidigt infrastrukturförvaltare. Avtalet löper på 45 år med möjlig förlängning på ytterligare 10 år.

Riksrevisionen ska bland annat granska hur konstruktionen och den långa avtalstiden påverkar statens möjligheter att agera. Granskningen ska vara klar i mars nästa år.

(TT)