Sista testkörningarna genom Hallandsåstunneln

Foto: Trafikverket

Nu är järnvägsspåren i söder och norr sammankopplade med den nya sträckningen genom Hallandsåstunneln. Samtliga elledningar är spänningssatta med 16 000 V och därmed strömförande. Sedan 25 november och fram till dem 29 november genomför Trafikverket testkörningar i båda tunnelrören. Det innebär att tåg i hastigheter på 200 km/h kommer att trafikera sträckan mellan Vejbyslätt och Båstad.

Den 8 december invigs Hallandsåstunneln och därefter trafikeras tunnlarna med tågtrafik.