Reguljär persontrafik på Inlandsbanan 2019?

Den 26 november bjuder Inlandsbanan tillsammans med Per Åsling (C) och Kalle Olsson (S) in till frukostmöte. Foto: Inlandsbanan AB

1992 upphörde den reguljära persontrafiken på Inlandsbanan på sträckan Mora-Gällivare och trafiken ersattes med buss. Nu planerar Inlandsbanan AB och dess samarbetspartners för att åter trafikera Inlandsbanan med persontåg från 2019.

Med snabba och bekväma tåg blir kollektivresandet attraktivare vilket gynnar hållbarhet och trafiksäkerhet. Med fungerande tågförbindelser får även inlandets besöksnäring bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft.

Dessa frågor kommer att dryftas vid ett riksdagsseminarium med medverkande från Inlandsbanan och Skistar-Destination Vemdalen.

Anmälan: Sker via inbjudan

Tid: 26 november kl. 7.15

Plats: Myntmatsalen, Riksdagshuset