Sen bromsning bakom TGV-krasch

Höghastighetståget körde ner i en sjö. Foto: Pierre Trains/Wikimedia Commons

Tågolyckan i Frankrike den 14 november då ett TGV-tåg spårade ur berodde på att tåget höll för hög hastighet och sedan inte bromsade i tid. Det visar den preliminära utredningen av olyckan som tågoperatören SNCF inlett.

När tåget närmade sig en kurva 12 kilometer från Strasbourg körde det i 265 kilometer i timmen i stället för föreskrivna 176 kilometer i timmen.

Vid tidpunkten för urspårningen hade tåget bromsat till 243 kilometer i timmen. Men enligt SNCF borde tåget ha börjat bromsa tidigare, minst 1 kilometer innan det nådde kurvan.

Några brister i infrastrukturen, tekniska tester eller trafikledningen har utredningen hittills inte kunnat påvisa.

En expertkommitté har tillsatts och den ska presentera sina slutsatser och rekommendationer inom tre månader. Till dess har SNCF avbrutit alla höghastighetstestkörningar och förbjudit obehöriga personer från att vistas ombord på tågen under testkörningar och på testanläggningar.