Internationell spårväxelkonferens tog plats i Skåne

Foto: Vossloh

På onsdagen avslutas en internationell tvådagarskonferens i skånska Eslöv, som har haft temat spårväxlar på agendan. Akademi, industri och järnvägsförvaltningar från såväl Europa som Kina har varit på plats för att utbyta erfarenheter kring ämnet. Särskild uppmärksamhet gavs EU-projektet Innotrack.

I korthet syftar Innotrack-projektet till att utveckla kostnadseffektiva lösningar för att såväl effektivisera spårunderhållet som att minska investeringskostnaderna för nya spår. Med nya produkter och processer kan spåren dels få en längre livslängd, dels ska ny teknik inom spårväxlar ge en mer pålitlig trafik.

– Spårväxlar är kanske den avgjort främsta orsaken till störningar på svenska järnvägar. De måste vara robustare och klara stora påfrestningar, menar Dr Björn Paulsson, representant från UIC/Trafikverket, tillika en av de svenska huvudtalarna på konferensen. Under programpunkten ”Conclusion, next step” redogjorde Paulsson för arbetet av att få dynamiska krafter att minska när ett tåg kör genom en växel och hur man därigenom kan öka en växels robusthet.

Under dagarna har man även studerat och presenterat testresultat av fyra spårväxlar i Eslöv, ett utvecklingsarbete som följer det samverkansprojekt som drevs 2006-2009 mellan 36 europeiska partners. Projektet har letts av nämnda Björn Paulsson, här vid International Union of Railways i Paris. I projektet var svenska Trafikverket tillsammans med tyska Deutche Bahn, mycket aktiva i den del som just hanterade spårväxlar.