EU lanserar tre godskorridorer

Karta: DB

I början av veckan gick startskottet officiellt för tre järnvägskorridorer för godstransporter inom EU.

Det handlar om korridoren från Skandinavien till Medelhavet, längst ända fram till Sicilien, en andra mellan Östersjön och Adriatiska havet och en tredje som ska knyta samman Nordsjön med de baltiska länderna. Sex godstransportkorridorer är redan i drift i EU sedan 2013 och de tre nya ses som ett komplement till EU:s målsättning, som är att skapa ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik.

Syftet är att skapa en samordnad kapacitetsplanering, trafik och insfrastrukturförvaltning samt ett slags "one-stop-shop"-kontaktpunkter för tågoperatörerna.