Trafikverket informerar om ScanMed

ScanMed RFC sträcker sig mellan Stockholm/Oslo och Palermo på Sicilien. Karta: Trafikverket

Den 10 november öppnade den längsta av de nio godskorridorer som etableras i det europeiska järnvägsnätet. Korridoren ScanMed RFC löper från Stockholm/Oslo till Palermo på Sicilien. Syftet är att underlätta för gränsöverskridande transporter på järnväg. Nu berättar Trafikverket mer om denna godskorridor i verkets egenproducerade podcast, ”Järnvägspoden”

En av de stora fördelarna med ScanMed RFC (Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor) är att det ska bli mycket enklare att köra godståg över de nationella järnvägsnäten. Detta eftersom operatören bara behöver ansöka om tågläge på ett enda ställe, i den så kallade Corridor One Stop Shop (C-OSS) som kommer att finnas i Tyskland. Ledningen består av representanter från infrastrukturhållare i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Italien och leds av Lars Stenegard, Trafikverket.– Initiativet till godskorridorerna baseras på en EU-förordning. Syftet är att öka den internationella järnvägstrafikens attraktivitet och effektivitet, så att järnvägen kan öka sin marknadsandel på den europeiska transportmarknaden, säger Lars Stenegard.Källa: TrafikverketLyssna på podden här: : www.trafikverket.se/jarnvagspoden