Nu öppnar Europas längsta godskorridor

Foto: DB Group

Nu öppnar den längsta av de nio godskorridorer som etableras i det europeiska järnvägsnätet. Korridoren löper från Stockholm/Oslo till Palermo på Sicilien. Syftet är att underlätta för gränsöverskridande transporter på järnväg.

Korridoren löper från Oslo/Stockholm till Palermo på Sicilien. En av de stora fördelarna med korridoren ScanMed RFC (Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor) är att det ska bli mycket enklare att köra godståg över de nationella järnvägsnäten. Transportören behöver endast ansöka om kapacitet en gång i godskorridorens One Stop Shop (C-OSS), istället för som idag, i alla länder som godset passerar.

Ledningen för arbetet med korridoren bestod av representanter från infrastrukturhållare i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Italien och leddes av Lars Stenegard på Trafikverket.

– Initiativet till godskorridorerna baseras på en EU-förordning. Syftet är att öka den internationella järnvägstrafikens attraktivitet och effektivitet, så att järnvägen kan öka sin marknadsandel på den europeiska transportmarknaden, säger Hans Dahlberg, enhetschef Tjänsteförvaltning på Trafikverket.