Glesare tågtrafik i Finland

Helsingfors Central. Foto: Christer Wiik

Finska tågoperatören VR har i samband med tidtabellsskiftet den 25 oktober ändrat ett antal rutter i det finska tågnätet. Ändringen görs, enligt VR, på grund av minskat passagerarantal och försämrad lönsamhet. Hälften av alla tågturer körs i dagsläget med ett passagerarantal som är mindre än 20 procent av tågets totala platsantal. Målet är att mer effektivt kunna betjäna kunderna.  

Enligt VR så minskar utbudet på rutterna: Helsingfors-Åbo, Helsingfors-Uleåborg, Seinäjoki-Vasa, Åbo-Tammerfors, Tammerfors-Jyväskylä, Jyväskylä, Kuopio samt Nyslott-Parikkala. VR meddelar även att tåg på rutten Helsingfors–Åbo i fortsättningen stannar i Alberga i stället för i Esbo.