Extrapengar ska ge säkrare trafik och färre störningar

Foto: Marcus Marcetic

Det höjda anslaget till vägar och järnvägar i år och under 2013 år innebär ett steg mot ett transportsystem med mindre känslighet för störningar och färre olyckor. Det menar Trafikverket, som nu fördelar ut de extra fem miljarder som regeringen satsar.

– Ökningen är mycket välkommen och ligger helt i linje med Trafikverkets bedömning av vad som behöver tillföras främst järnvägen för att påbörja det långsiktiga arbetet med att öka systemets robusthet, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.   Det extra anslaget är öronmärkt så att 3,6 miljarder går till järnväg och 1,4 miljarder till väg. Pengarna innebär att Trafikverket kan tidigarelägga planerade infrastruktursatsningar och trimningsåtgärder, och säkerställer att underhållsarbetet kan utföras som planerat. Pengarna innebär också att Trafikverket kan satsa extra på trafikinformation.

På väg går extrapengarna bland annat till nya och förbättrade påfarter, nya cirkulationsplatser, fler vägassiastansfordon och bredare körbanor. Pengar satsas även på kollektivtrafikfält på E18 Danderyd – Täby samt på mittseparering på ett antal sträckor, bland annat väg 56 mellan Västerås och Sala och på väg 40 vid Vimmerby. En stor del kommer också gå till att laga beläggningar som har slitits hårt de senaste vintrarna.

På järnväg används extrapengarna till ett stort antal mindre åtgärder för att byta ut slitna delar som växlar och signaler. Drygt 200 miljoner satsas på att bygga förlängda mötesstationer på Malmbanan mellan Boden och Riksgränsen för att klara längre malmtåg. Satsningar görs även på bland annat nytt ställverk i Stockholm och på utbyggnad till dubbelspår på en etapp mellan Hallsberg och Mjölby.

– Vi ska förvalta satsningen så att pengarna verkligen gör skillnad. Men det kommer att ta många år innan vi är ikapp behoven, säger Gunnar Malm.

I det pågående Kapacitetsuppdraget har Trafikverket tidigare till regeringen redovisat att det behövs ytterligare 15-25 miljarder utöver ordinarieanslag för att rusta järnvägen till en godtagbar nivå, där de 3,6 miljarderna till järnväg är en första satsning. Trafikverket utreder också på regeringens uppdrag vilka nysatsningar och trimningar som behövs för att öka kapaciteten för att klara den ökade tågtrafiken.