Ökad vinst för Jernhusen

Foto: Jernhusen

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar steg under januari-september med 15 procent till 430 (373) miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen tolv procent.

Fastighetsintäkterna uppgick till 928 (875) miljoner kronor. Ökningen beror på högre hyresintäkter samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning. Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 15 procent och uppgick till 430 (373) miljoner kronor. I jämförbart bestånd förbättrades rörelseresultatet före värdeförändringar med 12 procent till följd av ökade intäkter och oförändrade kostnader. Rörelseresultatet uppgick till 939 (423) miljoner kronor. Ökningen beror på värdeförändringar på fastigheter om 509 (50) miljoner kronor. Periodens resultat efter skatt uppgick till 676 (236) miljoner kronor.

Investeringar i fastigheter uppgick till 1 000 (822) miljoner kronor. Fastighetsförsäljningar uppgick till 58 (483) miljoner kronor. Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 1 451 miljoner kronor till 13 615 (12 164) miljoner kronor. Förändringen förklaras av investeringar och värdeförändringar.

Fastighetsintäkterna ökade under samma period med sex procent. Ökningen beror på högre hyresintäkter, huvudsakligen från affärsområdena Stationer och Godsterminaler, samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning.

– Tågresandet nådde en ny rekordnivå under det andra kvartalet. Vi ser också att nya aktörer etablerar sig, vilket är bra för branschen. Den positiva utvecklingen innebär ökade affärsmöjligheter för Jernhusen, säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen.