Höstseminarium om tågledning och punktlighet

Foto: Christer Wiik

Trafikverket bjuder in till ett öppet kostnadsfritt seminarium med branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken – KAJT, där myndigheten informerar om aktuella projekt och framtida satsningar inom området.

Branschprogrammet KAJT syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Forskningen inom KAJT ska leda fram till koncept, verktyg och metoder som hela järnvägsbranshen kan dra nytta av för att nå det målet.

Preliminärt program:

  • Tillsammans för tåg i tid – TTT
  • Prediktioner av ankomsttid
  • Tågledning och punktlighet
  • Nationellt tågledningssystem – NTL

 

Tid: 12 november kl. 09:30 – 16:00

Plats: Vasagatan 7, Stockholm

Läs mer: www.kajt.org/konferenser