Skåne Nordost vill se höghastighetsbanan via Växjö

Växjö station. Foto: Christer Wiik

Skåne Nordosts styrelse har beslutat att gemensamt ställa sig bakom det sträckningsalternativ av ny stambana för höghastighetståg som efter Hässleholm går via Älmhult och Växjö och vidare norrut.

 Det är sedan tidigare klart att Region Skåne och de skånska regionala kärnorna har enats kring ett antal utgångspunkter kopplade till Sverigeförhandlingen, bland annat avseende en sträckning av en ny stambana med stationer i Malmö, Lund och Hässleholm. De gemensamma utgångspunkterna är samlade under benämningen Skånebilden.

Nu har kommunerna i Skåne Nordost - Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge – dessutom tagit ställning för en östlig sträckning genom Småland via Älmhult och Växjö.

Lena Wallentheim (S), kommunalråd i Hässleholms kommun, och Marika Bjerstedt Hansen (S), kommunalråd i Östra Göinge kommun, kommenterar Skåne Nordosts ställningstagande så här: –Vi ser framför oss att Skåne och hela Öresundsregionen förvandlas till en gemensam arbetsmarknad med goda pendlingsmöjligheter. Men för att säkerställa att hela Skåne Nordost utvecklas positivt över tiden behöver det även finnas en bra koppling till Smålandskommunerna Älmhult och Växjö med ytterligare arbetstillfällen inom pendlingsavstånd. En ökad rörlighet för näringsliv, arbetstagare och studenter ger oss goda förutsättningar att stärka attraktionskraften och tillväxten i Skåne Nordost. Här kommer en ny stambana för höghastighetståg, med såväl nationell snabbtågstrafik som regionala snabbtåg, att få stor betydelse.