Balfour Beatty Rail tar hem norsk order

Foto: Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail har fått en order gällande totalentreprenad för två mobila omformarstationer i Oslo-området. I kontraktet ingår även en option för leverans av ytterligare tre stycken mobila omformare.

Omformarstationer är utplacerade längs med järnvägen och förser tågen med ström, det vill säga den omvandlar kraftnätens 3-fas 50 Hz växelström till 1-fas 16 2/3 Hz växelström, därefter matas strömmen ut till kontaktledningen som förser tågen med ström.

Beställningen omfattar leverans av två mobila omformarstationer där test av mobilitet ingår, vilket innebär etablering av en tillfällig anläggningsplats där utrustningen monteras, installeras, provas och tas i drift för att sedan monteras ner igen och transporteras till en slutlig anläggningsplats.

Projektledning, konstruktion, montage och idrifttagning kommer att ske med resurser från Balfour Beatty Rails svenska kraftförsörjningsverksamhet i Västerås och företaget bedömer att ytterligare ett antal elkraftsingenjörer kommer att behöva rekryteras för projektet.

Projektet i sin helhet syftar till att ge norska Jernbaneverket en ny och mer flexibel kraftförsörjningslösning som ska vara lika effektiv som en traditionell platsbygd omformarstation, men som investeringsmässigt motsvarar 10-15 procent mindre än en vanlig omformarstation.

Projektets ordervärde uppgår till omkring 100 miljoner norska kronor och planerad leverans sker under det tredje kvartalet 2013.