Så förebereder tågbranschen sig för vintertrafiken

Foto: Trafikverket

Vintern står för dörren och Trafikverket har tillsammans med branschen förberett sig för att resenärer och trafikanter ska kunna komma fram på bästa sätt.

Inför den annalkande vintern genomför Trafikverket olika övningar tillsammans med entreprenörerna som underhåller järnvägen och järnvägsföretagen som kör tågen. Detta för att vara bättre rustade om det blir mycket snö och svåra väderförhållanden som riskerar att störa trafiken.

– Vår ambition är att förutse kommande fel och störningar, och så långt som möjligt åtgärda dem innan de inträffar. Uppstår det ändå fel ska vi så snabbt som möjligt åtgärda dessa, säger Anna Lundman, underhållschef på Trafikverket.

För att undvika att störningar ska inträffa i vintertrafiken finns en operativ ledning som agerar dygnet runt och följer läget. Det finns en krisorganisation som kan aktiveras vid behov, och färdiga störningsplaner att sätta in om snöovädret skulle bli allt för omfattande. En störningsplan innebär bland annat att tågtrafiken glesas ut så att Trafikverkets entreprenörer får utrymme att snöröja spår och växlar mellan avgångarna.

– Allt vårt arbete har sin grund i en kontinuerlig dialog med järnvägsföretagen och entreprenörerna, säger Anna Lundman.

I kontrakten med entreprenörerna ingår snöröjning på järnvägen. Skulle behovet öka på något håll i landet så har vi dessutom extra resurser som kan sättas in där de behövs som mest.

Vid eventuella störningar är trafikinformationen oerhört viktig. Den gör det möjligt för resenären att bättre kunna planera sin resa. Mycket information läggs upp på trafikverket.se och Läget i trafiken, media får kontinuerlig information via mediemeddelanden och vi tillhandahåller även öppen data som exempelvis används i olika sorters smartphone-appar.

Källa: Trafikverket