”Snabb tillväxt i tågresande med regionalt stöd”

Diagram från Trafikanalys.

Under 2014 ökade återigen resandet med tåg i Sverige, denna gång med 2 % till en ny högstanivå. Snabbast tillväxt har trafik som drivs med stöd från regionala kollektivtrafikmyndigheter. Det visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys.

 – Förra året var det första då vi reste över 12 miljarder personkilometer med tåg. För tio år sedan låg nivån under 9 miljarder, så det har varit en tydlig trend i utvecklingen, säger Jan Östlund som är statistiker på Trafikanalys.

Den mycket snabba ökningen av tågresandet som pågick under åren 2005 till 2008 har avtagit, men ökningen fortsätter. Mellan 2009 och 2014 ökade järnvägens totala person-transportarbete mätt i personkilometer med 7 % till 12,1 miljarder personkilometer.

Statistiken över resandet kan delas upp på stödformer. Från 2009 till 2014 uppvisar resandet i järnvägstrafik med stöd från regionala kollektivtrafikmyndigheter en tillväxt på 24 %. Resandet i trafik med statligt stöd från Trafikverket minskade samtidigt med 14 %. Resandet i järnvägstrafik utan stöd – som är den största delen – växte under samma period med 1 %.

Uppgifterna är hämtade från rapporten Bantrafik 2014. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Trafikverket producent.