Rekordsiffror för kundnöjdheten i SL-trafiken

Foto: Christer Wiik

81 procent av resenärerna i SL-trafiken uppger sig vara nöjda. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan förra mätningen och det högsta betyget sedan mätningarna startade år 2000.

– Att kundnöjdheten har ökat till rekordnivå är mycket glädjande. Inte minst i ljuset av att det under våren och sommaren har skett stora arbeten i trafiken som medfört en hel del avstängningar. Det är ett tydligt kvitto på att stockholmarna uppskattar sin kollektivtrafik, säger Trafikförvaltningens tillförordnad förvaltningschef, Ragna Forslund.

Tunnelbana har ökat sin nöjdhet med tre procentenheter, det vill säga från 82 till 85 procent. Nöjdheten med städning av hållplats har ökat med tre procentenheter. Resterande kvalitetsfaktorer ligger kvar på tidigare månads nivåer. Betyget på den röda linjen har ökat med sju procentenheter, från 78 till 85 procent.

Det totala nöjdhetsbetyget för pendeltåg har ökat med fem procentenheter, från 64 till 69 procent. Nöjdhet med turtäthet har sjunkit med fyra procentenheter, från 61 till 57 procent. Vi ser en minskad nöjdhet med trängsel, den har minskat med nio procentenheter, från 65 till 56 procent. Nöjdheten med personalens förmåga att svara på frågor har ökat med fyra procentenheter, från 75 till 79 procent. Slutligen har betyget för personalens bemötande ökat med fyra procentenheter, det vill säga från 75 till 79 procent.

Lokalbanans nöjdhetsbetyg har ökat två procentenheter, från 82 till 84 procent. Betyget för turtäthet har ökat med tre procentenheter, från 62 till 65 procent. Städning av såväl vagn som av station och hållplats har ökat med fyra respektive fem procentenheter.  Nöjdheten med personalens förmåga att svara på frågor har ökat med tre procentenheter, från 81 till 84 procent.

Nöjdhetsbetyget för buss har ökat med fyra procentenheter, från 78 till 82 procent. Nöjdheten med turtäthet har ökat med fyra procentenheter. Nöjdheten med städning av vagn har ökat med tre procentenheter. Nöjdheten med städning av hållplats och station har ökat med fyra procentenheter. Slutligen har betyget på förarens körsätt ökat med tre procentenheter, från 73 till 76 procent.