Veidekke får uppdrag från Trafikverket

Bild: Trafikverket, illustratör Tomas Öhrling

Veidekke har av Trafikverket fått i uppdrag att utföra schakt och terrassering för två nya järnvägsspår vid Flemingsbergs station. Projektet är en utförandeentreprenad med en kontraktssumma på cirka 70 miljoner kronor.

Uppdraget består av att schakta 80 000 kubikmeter jord och 15 000 kubikmeter berg samt terrassering för de nya spåren. Veidekke ska också förlänga regulatorbron som går över befintligt spårområde med ett spann över de nya spåren samt bygga en ny gång och cykelbro över de två nya spåren.

Vidare ska en del av Huddingevägen byggas om.