Eltel köper ett norskt signalföretag

Foto: VETE Signaltjenester

Eltel har kommit överens om att förvärva VETE Signaltjenester AS i Norge. VETE, som erbjuder tjänster inom järnvägssignalering, är en erkänd aktör med en stark position på den norska järnvägsmarknaden.

Eltel tog klivet in på den norska järnvägsmarknaden under 2012. Sedan dess har Eltel framgångsrikt stärkt sin ställning och dragit nytta av en växande marknad. För att möta den ökande efterfrågan Eltel har beslutat att stärka sin kompetens och tillföra resurser inom området signal och säkerhet. Förvärvet av VETE kompletterar Eltels nuvarande erbjudande i Norge och ger tydliga synergier med företagets befintliga järnvägsverksamhet.

VETE är en ledande inom sitt segment i Norge med en omsättning på cirka 60 miljoner norska kronor under 2014. Företaget har 37 anställda, specialistkompetens inom signal och säkerhet samt en verksamhet som täcker hela Norge. Tjänsteerbjudandet omfattar nyinstallationer, avhjälpande och förebyggande underhåll, projektledning, konstruktion och rådgivningstjänster inom segmentet järnvägssignalering. Kunderna består huvudsakligen av ägaren till Norges järnvägsinfrastruktur "Jernbaneverket", Oslos tunnelbana "Sporveier Oslo", systemleverantörer för signalering samt byggföretag. År 2013 ingick bolaget ett långsiktigt ramavtal med en systemleverantör att leverera tekniska signaleringstjänster för den norska marknaden.

Norska regeringen har aviserat omfattande investeringsbehov och planer för de kommande åren, inklusive stora investeringsbehov för signalsystem, och växande möjligheter för outsourcing av underhåll. - Förvärvet av VETE är ett bra steg för Eltel och i linje med vår strategiska plan för den norska marknaden. Våra kunder har utmanande planer och marknaden kämpar för att möta de ökade behoven av kompetens och resurser. Med VETE kan vi skala upp vår norska verksamhet och vidareutveckla det gränsöverskridande samarbetet mellan Eltels enheter. Vi välkomnar de anställda i VETE till Eltel, säger Fredrik Häggström, vd för Eltel Rail&Road.

Köpeskillingen är i linje med de mål som Eltel presenterade i sitt prospekt i samband med introduktionen på Stockholmsbörsen i februari 2015 och förvärvet förväntas slutföras inom en vecka.