Trafikverket stannade för säkerheten

Foto: Trafikverket

Nyligen genomfördes en så kallad stand down på över 60 arbetsplatser i hela Sverige i en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö. Långt över 3000 personer samlades på byggplatser och kontor för att uppmärksamma säkerheten.

 - Alla ska komma hem från en dag på jobbet på våra arbetsplatser, sade Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör, vid Mälarbanans stand down i Kallhäll.Det var en mäktig känsla då allt arbete stannade exakt klockan 13 på över 60 av Trafikverkets arbetsplatser över hela Sverige. Byggfordon tystnade, verktyg lades åt sidan och datorer sattes i viloläge. Samlingen inleddes med en berättelse om en olycka. På många ställen fick deltagarna höra om Magnus som upptäckte ett 100 ton tungt lok komma rusande mot honom då han röjde snö från spåren på en station i Mellansverige i februari. På flera platser berättades historier kopplade till den egna arbetsplatsen.

- Berättelserna är till för att alla ska stanna upp i vardagen, skärpa sinnena och tänka efter. Vad finns för risker i mitt arbete och hur kan jag påverka säkerheten för mig och mina kollegor, säger Karin Palmblad, säkerhetschef på Stora projekt och projektledare för stand down.

Stand down fortsatte sedan med aktuell information om arbetsmiljö och en tyst minut där deltagarna hedrade dem som råkat ut för olyckor eller till och med förolyckats på arbetsplatsen. De senaste åren har sex personer förolyckats inom anläggningsbranschen i Sverige. Varje vecka inträffar ungefär tre allvarliga olyckor. Den sista halvan av samlingens 15 minuter utnyttjades sedan av många arbets-platser för diskussion och dialog kring åtgärder för utvecklad arbetsmiljö.

Stand down arrangerades för tredje året i följd i Trafikverket. Arrangemanget har växt för varje år och görs sedan 2014 som en av 16 aktiviteter i ett branschgemensamt handlingsprogram för att minska olyckstalen. "Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen" är en överenskommelse som Trafikverket har med Sveriges Byggindustrier, med 3100 medlemsföretag, och Svenska Teknik & Designföretagen, med 715 medlemsföretag. Cheferna för alla tre organisationerna deltog på projekt Mälarbanans stand down.

Men säkerhet och arbetsmiljö är inte bara en fråga för anläggningsprojekt. Stand down är ett bra sätt att stanna upp och uppmärksamma säkerhet och arbetsmiljö oavsett verksamhet och arrangemanget kan anpassas till varje arbetsplats. Nytt för i år är till exempel att flera trafikcentraler stannade arbetet en stund för en stand down.