NCC förbereder för Västlänken i Göteborg

Västlänken är en ny järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg och tre nya stationer i Göteborg. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel. Karta: Trafikverket

NCC startar det inledande arbetet för Västlänken, den nya järnvägstunnel som ska förbättra resandet med tåg i Göteborg och Västsverige. På uppdrag av Trafikverket ska NCC förbereda mark och ledningar innan tunnelbygget sätter igång om ett par år. Ordern är värd 163 miljoner kronor. 

– Innan man börjar bygga tunneln där tågen ska gå måste marken förberedas så att gräv- och schaktjobbet för tunneln fungerar så smidigt som möjligt. Vårt uppdrag blir därför att flytta befintliga ledningar i marken som ligger i det tänkta arbetsområdet för Västlänken, säger Per Kinell, avdelningschef på NCC Anläggning. 

NCC:s arbete omfattar halva sträckan av Västlänken, från Tingstadstunneln i öst fram till Stenpiren i väst. En sträcka på knappt tre kilometer.  

– Samtidigt som vi utför vårt arbete under jord måste all logistik ovan jord fungera som normalt. Det gäller biltrafik, spårväg, säkra leveranser av el, fjärrvärme, internet och mycket mer. Det är ett stort pussel att lägga där många aktörer är inblandade, säger Per Kinell.

NCC har stor erfarenhet av liknande arbete, till exempel från Götatunneln som ligger strax bredvid Västlänkens kommande sträckning.

– Västlänken är enormt viktig för Göteborg och hela Västsverige och kommer att bidra till att utveckla regionen på många sätt. Att öka kapaciteten för tågtrafiken så folk både kan bo och jobba var de vill och använda ett mer miljöanpassat transportsätt är mycket positivt. Det är en riktning vi på NCC stödjer och vill vara en del av eftersom hållbarhet är centralt för oss, säger Per Kinell.

NCC:s arbete påbörjas på hösten 2015 och är klart under januari 2017.