Rivningsarbeten vid station Stockholms södra

En bit in i tunneln till vänster finns väggen som Trafikverket ska riva. Foto: Trafikverket

Under två veckor i september-oktober river Trafikverket och dess entreprenörer delar av betongkonstruktionerna kring järnvägen vid Stockholms södra. För att garantera säkerheten för yrkesarbetare och tåg begränsas tågtrafiken.

28 september-4 oktober och 12-18 oktober stänger Trafikverket av två av de fyra spåren förbi Stockholms södra. Entreprenörerna arbetar  mycket nära järnvägen och därför reduceras tågtrafiken så att arbetet kan utföras  säkert.

Längs Fatbursgatan ligger fastigheten Fatburen Övre 1 och under fastigheten löper Citybanan. Citybanans tunnel är nu en del av husets bärande konstruktion och vi kan riva delar av husets grund för att lämna plats åt Citybanans spår.

- Vi har tidigare sågat vertikala snitt i väggen och kapar nu med horisontella snitt. Vi lösgör block för block som vi sedan lastar ut, berättar Trafikverkets byggledare David Philipsson,.

Under trafikavstängningen förbereder Trafikverket  även för att kunna riva skyddsportalen i Mariagårdstäppan/Fatbursparken påsken 2016.

Källa: Trafikverket