Ny godsförbindelse från Helsingborgs Hamn

Foto: Helsingborgs hamn

Helsingborgs Hamn satsar på nya tågtransporter till och från hamnen. Tågoperatören TM Rail inledde i månadsskiftet januari/februari containertransporter mellan Kombiterminalen i Helsingborg och TM Terminal i Örebro. Trafiken avser initialt huvudsakligen rederiet CMA CGM:s behov av positionering av tomcontainrar till Örebro. TM Terminal räknar med att eventuellt outnyttjad kapacitet från CMA CGM:s sida ska täckas upp av andra rederier. – TM Rail är en ny och mycket välkommen tågoperatör för oss. Än så länge är denna pendel vår enda samarbetsform, men vi kommer naturligtvis att diskutera möjligheten till ett utvecklat samarbete, säger Kjell-Åke Ranft, försäljningschef i Helsingborgs Hamn.