Skanska får amerikansk tunnelbaneorder

Foto: Moneytime

Skanska USA Civil har skrivit kontrakt med Metropolitan Transportation Authority för Second Avenue Subway Systems Project i New York City. Det totala värdet för byggkontraktet är 262 miljoner dollar. Skanskas andel är på motsvarande 588 miljoner kronor.

Skanska kommer att bygga spår och system för första delen av Second Avenue System i ett joint venture med LK Comstock and Co., ett dotterbolag till RailWorks. Projektet omfattar installation av spår, tågsignaler samt kommunikations och kraftsystem mellan 105:e gatan och den befintliga tunnelbanestationen på 63:e gatan. Dessutom kommer modifieringar av befintliga resurser och system, för att säkerställa kopplingen till Second Avenue Subway, att ingå i projektet. Inom detta joint venture kommer man även att konstruera tre korsningar längs sträckan, så att tågen kan byta spår vid eventuella nödsituationer.

Arbetet kommer att inledas i februari 2012 och ska enligt beräkningarna vara klart under hösten 2016.