Anna Johansson i möte med järnvägs-branschen

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Regeringskansliet

Onsdagen den 23 september träffar infrastrukturministern exekutiva järnvägsgruppen. Gruppen består av tunga aktörer i branschen och man arbetar konkret och resultatinriktat för att tillsammans lösa olika frågeställningar.

Det är väl känt att kvaliteten i systemet inte är tillräckligt hög idag. Järnvägens utmaningar är komplexa och många lösningar långsiktiga, förändringsarbetet går framåt, men tar tid. Därför träffas exekutiva järnvägsgruppen löpande. Ambitionen är att skapa tät dialog kring angelägna frågor, korta ledtider och snabba upp viktiga processer. 

Syftet med denna träff är att följa upp tidigare möten om brister i järnvägunderhållet, hur aktörerna arbetar för förbättring och hur samverkan fungerar. Anna Johansson kommer också att informera om regeringens budgetproposition. 

Källa: Regeringskansliet