Anna Johansson deltar på Järnvägsforum Norr i Umeå

Anna Johansson, infrastrukturminister. Foto: Regeringskansliet/Kristian Pohl

Den 28 november deltar infrastrukturministern på Järnvägsforum Norr i Umeå. På Järnvägsforum Norr samlas aktörer i norr för att utbyta information och arbeta med helhetsbilden av norra Sverige. Fokus ligger på forskning och utveckling, bättre infrastruktur och näringslivets förutsättningar.