Nordiska transportministrar möts i Stockholm

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Regeringskansliet

Den 9 november har infrastrukturminister Anna Johansson tillsammans med Nordiska rådet bjudit in sina nordiska kollegor till ett transportministermöte i Stockholm. Under mötet kommer transportministrarna att prata för sina respektive politiska prioriteringar och diskutera samarbeten mellan länderna.

Dagligen pendlar ca 70 000 personer mellan de nordiska länderna. Det är också stora godsflöden som passerar gränserna emellan.– Samarbetet mellan de nordiska regeringarna vad gäller utvecklingen av infrastruktur är viktig för främjandet av våra handelsrelationer. En välfungerande transportinfrastruktur länderna emellan gör det attraktivt att bo och arbeta över landsgränserna, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Nordiska rådet är en samarbetsorganisation mellan de nordiska ländernas parlament. Mötet mellan Nordiska rådet och företrädarna för de nordiska medlemmarna är uppdelat i tre delar.

Den första delen består av en presentation där respektive minister redogör för vad som sker i respektive land samt vilka prioriteringar som finns, även det Nordiska rådet presenterar sina prioriteringar.

Den andra delen är en blick in i framtiden på hur transport och infrastruktur kan se ut år 2050.

Den tredje delen består av en lunchdiskussion där de kommer att diskutera samarbetet mellan ländernas transportmyndigheter och deras uppdrag.