”Skånsk tågtrafik behöver mer än ett brev till regeringen”

Cristina Glad (FP) andra vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne. Foto: Allians för Skåne

Det bristande underhållet av den svenska järnvägen drabbar Skåne hårt. Samtidigt är vart femte Öresundståg från Danmark försenat och Öresundstågens kvalitet är minst sagt undermålig. Trafikverket och regeringen måste stå till svars för järnvägens status, men den skånska tågtrafikens problem har flera källor. Allians för Skåne kräver mer från den styrande minoriteten än ett brev till regeringen, säger Cristina Glad (FP) andra vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Sommarens tågresenärer har möts av överfulla tåg, nerklottrade vagnar, smutsiga säten, stängda toaletter, låsta tågdörrar och kraftigt försenade tåg. Problemen i skånsk tågtrafik kan inte bara klandras Trafikverket. Region Skåne måste själv ta sitt ansvar för den bristande kvaliteten.

Förseningarna i Danmark drabbar idag den skånska tågtrafiken värre än förseningarna på den svenska sidan, enligt statistik från Öresundskommittén. På vilket sätt arbetar Region Skåne för att förhindra förseningarna i Danmark? Förseningar och bristande kvalitet på tågen håller på att rasera resenärernas företroende för den skånska tågtrafiken, menar företrädare för Alliansen i kollektivtrafiknämnden.