Snart kan pendeltågen se in i framtiden

Foto: Stockholmståg

En ny prognostjänst ska förutse förseningar i kollektivtrafiken redan två timmar innan de händer. Det innebär helt nya möjligheter att minska antalet förseningsminuter samt ge resenärerna mer exakt trafikinformation. Tekniken är utvecklad för pendeltågen i Stockholm, men kan på sikt revolutionera trafikplanering i kollektivtrafiken världen över. 

 – Vi har hittat ett sätt att omvandla all den enorma mängd data som pendeltågen genererar till prognoser som hjälper oss att förutse förseningar redan innan de inträffar, säger Mikael Lindskog, kommunikationschef på Stockholmståg som är initiativtagare till utvecklingen av tekniken.

Prognostjänsten funkar som en seismograf. Genom en avancerad algoritm och stora mängder historisk trafikdata kan tjänsten i realtid upptäcka riskfaktorer i pendelnätet och bedöma effekterna av dem. Tjänsten tar till exempel hänsyn till fakta kring tidigare störningar och vilka stationer och knutpunkter som är mest utsatta. 

Målet är att minimera antalet förseningsminuter genom att ge den operativa trafikledningen tillgång till bättre beslutsstödsystem. Genom att sammankoppla prognostjänsten med andra datakällor, till exempel belastningsdata som visar antal passagerare i varje vagn, kommer det vara möjligt för den operativa ledningen att fatta mer kundfokuserade beslut.

 – Ponera att prognosmodellen visar att ett tåg ser ut att komma 10 minuter sent till station C om två timmar. Då kan man sätta in ett nytt tåg för att se till att avgången inte blir försenad. Så fort modellen har fått informationen om det nya tåget genererar modellen omedelbart en ny prognos för hela systemet, säger Wilhelm Landerholm, matematikern bakom prognosmodellen.

Den viktigaste vinsten är förstås att kunna erbjuda en mer punktlig kollektivtrafik. Men även mer proaktiv trafikinformation är mycket efterfrågad bland resenärerna i pendeltågstrafiken.

 – Våra resenärer är mycket tidskänsliga och då kan en tidig förvarning om förseningar göra stor skillnad i planeringen, säger Mikael Lindskog

 Redan under hösten kan pendeltågsresenärer i Stockholm planera sin restid på ett mer effektivt sätt. Tjänsten blir tillgänglig för Stockholmarna genom appen Pendelprognosen som lanseras före årsskiftet. Prognostjänsten kan i framtiden även anpassas för andra trafikslag och städer. 

Så funkar prognostjänsten: 

• En matematisk modell omvandlar historisk trafikdata till prognoser för varje enskilt tåg i pendeltågssystemet

 • Prognostjänsten kan upp till två timmar innan ankomst eller avgång varna för en störning som kommer att påverka tågets ankomst och avgångstid.

 • Samtidigt räknar också prognostjänsten ut hur andra tåg i systemet kommer att påverkas, vilket ger nya beräknade ankomsttider för alla berörda tåg helt automatiskt. 

 • Syftet är att minska antalet förseningsminuter genom bättre beslutsunderlag för trafikledningen, men också att ge bättre trafikinformation till resenärerna

 • Algoritmen som ligger till grund för prognostjänsten är framtagen för pendeltågen i Stockholm på uppdrag av Stockholmståg, tillsammans med matematikern Wilhelm Landerholm. Algoritmen kan i framtiden även anpassas för andra trafikslag och städer.