NSB väljer molnlösning från Zalaris

Foto: NSB

NSB Fellestjenester, NSB Groups interna leverantör av administrativa supporttjänster, kommer att använda Zalaris molnbaserade lösning för att leverera personal- och lönetjänster till cirka 6 000 anställda i NSB Group. Lösningen, som Zalaris levererar, driver och utvecklar, kommer att driftsättas 2016.

Photo: NSB