Ny vd för NSBs persontågstrafik

Arne Fosen utses till ny chef för NSBs persontågstrafik.

Arne Fosen tillräder

Arne Fosen, som nu är vd för CargoNet, utses till ny chef för NSBs persontågstrafik. Han kommer närmast den 1 juli. Vd Geir Isaksen är glad över att Arne Fosen gick med på att ta på jobbet som chef för persontåg:

– Arne har under många år visat sig vara en klok, motiverande och resultatorienterad ledare. Han känner NSB och järnvägen mycket väl, och vet hur man skapar ett gott samarbete. Han är den bästa kandidaten vi kunde få för att utveckla passagerarjärnvägstrafiken, säger Isaksen.

Arne Fosen har lett CargoNet genom krävande förändringar. Tillsammans med kompetenta medarbetare, har han minskat kostnaderna, medan kvaliteten på transporterna har ökat, bland annat genom en väsentligt förbättrad punktlighet.

Nu Arne fram emot att leda passagerartrafiken:

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med mina nya medarbetare. Även om det finns stora förändringspotentialer i NSB är uppgiften densamma; Vi kommer att skapa den bästa resan för kunden, säger Fosen.

Nils Kavli är utsedd till tillförordnad vd CargoNet från den 1 juli. En rekryteringsprocess kommer att inledas efter sommarledigheterna.

Tom Ingulstad kommer från den 1 juli att vara rådgivare till Arne Fosen tills han går i pension.