Jernbaneverket bygger om sträcka på Nordlandsbanan

Fundamentet för en ny dubbelspårsbro på plats i Stjørdalselva. Foto: Njål Svingheim

Arbetet med att anlägga dubbelspår från Hell till Værnes på Nordlandsbanan är nu ungefär halvvägs, meddelar norska Jernbaneverket. Projektet kommer att ge ökad kapacitet och högre hastighet på sträckan. I projektet ingår också bland annat att bygga den nya dubbelspåriga 200 meter långa bron över Stjørdalselva, vilken håller på att monteras på plats.

Den cirka 72 mil långa Nordlandsbanan kopplar samman Trondheim och Bodø. Banans sydligaste station är Hell, öster om Trondheim. Här anknyter banan också till Meråkersbanan som har koppling till Sverige och Mittbanan.