Trafikverket om punktligheten i augusti

Foto: Christer Wiik

Punktligheten för augusti blev 89,4 procent för persontågen och 81,7 procent för godstågen. Det rapporterar Trafikverket som sammanställt punktlighetsstatistik för tågtrafiken under sommarens sista månad.

Punktligheten i augusti jämfört med juli försämrades med 0,6 procentenheter för persontågen och med 0,9 procentenheter för godstågen. Jämfört med augusti 2014 förbättrades punktligheten med 1,2 procentenheter för persontågen och med 4,4 procentenheter för godstågen.

Under augusti har ett flertal enskilda händelser samt en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Spårbyten mellan Alingsås och Göteborg 1-17 augusti.
  • Banarbeten med enkelspårsdrift och hastighetsnedsättningar mellan Kallhäll och Jakobsberg 3-15 augusti.
  • Nedriven kontaktledning Rotebro – Upplands Väsby 19 augusti.
  • Obehöriga i spåret vid Karlberg strax norr om Stockholm 21 augusti.
  • Banarbeten för ballastrening och rälsförhöjning på sträckan Alvesta – Blädinge 24-31 augusti.
  • Nedriven kontaktledning Attarp – Hässleholm 26 augusti.
  • Obehöriga i spåret Väring – Skövde 28 augusti.
  • Elanläggningsfel Malmö C och Citytunneln 31 augusti.

Källa: Trafikverket