Ökade passagerarflöden i den finska järnvägen

Helsingfors Centralstation. Foto: Christer Wiik

Tack vare sommarens kampanjpriser vände passagerarmängderna uppåt i den finska tågtrafiken. Det rapporterar den finska tågoperatören VR.  

För en del rutter såldes under juni och juli biljetter med rabatterade priser från fem euro. Kampanjernas inverkan på erbjudanderutterna var betydande: passagerarmängderna ökade med 40 procent som mest, och genomsnittspriset sänktes med nästan 30 procent.

- Sommaren visade att finländarna vill åka tåg bara priset är rätt. För att öka på antalet tågresor måste vi sänka priserna bestående. Att lönsamt sänka på priserna förutsätter att vi skär ner på kostnaderna och förnyar vår verksamhet, konstaterar VR:s verkställande direktör Mikael Aro.

För att svara på konkurrensen effektiverar VR Group sin verksamhet. Förnyandet av tågmaterielen förnyas och användningen av materielen effektiveras genom att bearbeta tågens sammansättningar och vagnantal. Hälften av tågturerna körs i dagsläget med ett passagerarantal som är mindre än 20 procent av tågets platsantal.

Den gamla materielen ersätts med nyare materiel för att sänka på underhållskostnaderna. De gamla vagnarna är dyra att underhålla och serva och de kräver omfattande renoveringar.