Fördjupad förstudie av Öresundsmetron

Visionskarta över ett framtida spårnät i Köpenhamn-Malmöregionen Copyright: Designlab/Etcetera Design

Arbetet med förstudien om Öresundsmetron går in i en ny fördjupad fas. Med start den 1 september påbörjas den tredje fasen där arbetet fokuserar på bland annat Öresundsmetrons koppling till höghastighetståg, anläggningsteknik, miljöpåverkan, kommunikation samt kartläggning och analys av sammankopplingar mellan Köpenhamn och Malmö.

Förstudien är det tredje steget som Köpenhamn och Malmö gemensamt tar för att undersöka möjligheterna till en att länka samman städerna och regionen ytterligare genom en gemensam metro.

 - Jag är glad att Malmö och Köpenhamn har fått för ytterligare EU-stöd för att undersöka vårt gemensamma långsiktiga projekt, Öresundsmetron, som kan binda våra två städer och vår region ännu närmare varandra och stödja framtida höghastighetståg från Stockholm till Malmö och Köpenhamn, säger Köpenhamns borgmästare Frank Jensen.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö:

– Det är glädjande att vi nu kan gå in i nästa fas i arbetet kring Öresundsmetron. Vi ser att stora infrastrukturprojekt såsom Fehmarn Bält-förbindelsen och Sverigeförhandlingen med höghastighetståg till Malmö kommer att påverka våra två städer, men även våra regioner och länder. Därför är det viktigt att se över kopplingarna över sundet och vidare ut i Europa. Här ser vi att Öresundsmetron har en central funktion att fylla eftersom den både kan avlasta och komplettera Öresundsbron, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Fakta fas 3-Ötesundsmetron:I september inleds fas 3 i arbetet kring Öresundsmetron. Fokusområden denna gång är kommunikation, koppling till höghastighetståg, sammanvägning av funktionalitet, anläggningskostnader och miljöpåverkan samt kartläggning och analys av sammankoppling av olika delar i Köpenhamn och Malmö.Fas 3 kommer att pågå från den 1 september 2015 till den 31 mars 2017.