Besöksnäringen möter SJ:s neddragning av nattågstrafiken

Foto: Niclas Vestefjell

Nyligen meddelade SJ att bolaget kommer att dra ner på nattågstrafiken så att den from april 2016 endast ska gå under högsäsongen för turismen, det vill säga ett par vintermånader samt en period under sommaren.

Övriga tider går trafiken en annan väg vilket innebär sittplats till Sundsvall för byte och därefter möjlighet att sova fyra timmar under resten av resan. Från SJ:s sida menar man att det här är en nödvändig anpassning till hur marknaden och efterfrågan ser ut och till hur SJ:s uppdrag är formulerat.

 – Från besöksnäringens sida har vi sett hur antalet resenärer och besökare dock ökat under samma period som beläggningen på nattågen snarare minskat och det ger en bild av hur kunden uppfattar och väljer mellan olika transportslag. SJ har bland annat gjort vissa anpassningar av priset men vi vet att många fortfarande är tveksamma till tåget även då de i grunden gärna väljer att resa med tåg. Vi kommer att fortsätta arbeta för att beläggningen på tågen ska öka men SJ behöver också arbeta mer för att höja kvaliteten på nattågsprodukten så att den upplevs prisvärd, inte krånglar vid bokning och har få eller inga byten, säger Therese Sjölundh vd Åre Destination och Mats Forslund vd Jämtland Härjedalen Turism.

Besöksnäringen kommer att fortsätta samråden med SJ inom det så kallade Tågrådet där även regionen och berörda kommuner samt Handelskammaren ingår. Även i en särskild arbetsgrupp med en mer operativ inriktning bestående av Åre Destination, SkiStar, Åre Turistbyrå, STF, Storlien och Jämtland Härjedalen Turism ska arbetet fortsätta och i det arbetet ingår även dialog med andra tågaktörer och representanter för andra transportslag. Denna grupp har nu sammankallats med möte redan i nästa vecka.

– Vid mötet med SJ var Region Jämtland Härjedalen tydliga med att de kommer att samordna och arbeta aktivt med frågan tillsammans med både oss och övrigt näringsliv. Ett exempel på det, och som besöksnäringen fört fram, är att fortsätta driva arbetet med att utveckla infrastrukturen så att banan håller den kvalitet som behövs och att börja se på förutsättningarna för att upphandla viss trafik. Vår näring utvecklas mer och mer utanför de vanliga säsongerna och då behövs en fungerande trafik liksom den behövs för arbetspendling för de som bor och verkar i vårt område, avslutar Therese Sjölundh och Mats Forslund.

Källa: Jämtland Härjedalen Turism