Ökad trafik på Sveriges järnvägar

Foto: Mingo Hagen

1,2 miljoner tåg kördes på Sveriges järnvägar under 2011, det vill säga 12 000 fler, eller en procent mer, än året innan. Persontrafiken ökade med fem procent och godstrafiken med sex procent. 

Statistiken är positiv för järnvägsbranschen. Den stora ökningen har dock ökat stressen i den rälsbundna trafiken. Små störningar får stora konsekvenser och nya siffror visar att under hela 2011 kom 87,1 procent av persontågen i tid. Därför inför Trafikverket nu en förseningsavgift. Den innebär att den part som orsaker en försening längre än fem minuter måste betala en avgift till den andra parten.