Tunnelgenombrott vid höghastighetsträckan Genua - Milano

Inför första tunnelgenombrottet vid bygget av höghastighetssträckan mellan Genua och Milano (Pressfoto: företaget, Salini Impregilo)

Flera stora tunnelbyggen pågår längs sträckan Genua-Milano. Nyligen ägde ett första spektakulärt genombrott i en av tunnlarna. Projektet ingår i Rhen-Alpine-korridoren, som förbinder Europas mest befolkade och inflytelserika industriregioner.

Projektet kommer att omdirigera godstrafik från väg till järnväg samt åstadkomma ekonomiska, säkerhets- och miljömässiga fördelar. Sträckan har genererat cirka 4 000 arbetstillfällen under byggnadsfasen.

Huvudentreprenör för höghastighetssträckan mellan Genua-Milano, som bland annat förbinder Tyrrenska havets hamnar med norra Italien, är konsortiet COCIV.

Höghastighetståg planeras även mellan Nice och Genua. Borgmästaren Estrosi i Nice vill ha höghastighetståg mellan Nice och Genua. Det skulle minska restiden till en timme mellan båda städerna. Estrosi hoppas att bygget kan komma igång 2018. Tåget skulle kunna transportera 25 miljoner passagerare varje år i en hastighet av 200 km per timme.

Restiderna mellan Côte d’Azur och den italienska staden skulle minska dramatiskt. Det skulle bara ta ca en timma mellan städerna. En anslutning från Nice till Milano skulle innebära att restiden till denna italienska modestad skulle hamna under 3,5 timmar.

 Kritikerna anser dock att det skulle försena en annan, betydligt viktigare höghastighetssträcka mellan Marseille och Nice.

Innan den nya Nice- Genua länken kan lanseras måste en större utveckling av regionens järnväg genomföras. Den italienska tågoperatören Ferrovie dello Stato bygger redan linjen mellan Ventimiglia och Genua.