Turkiet uppgraderar kommunikations- och tågkontrollsystem

Ett turkiskt höghastighetståg. Bild: Y.H.T. H.S.T

Turkiets statliga järnvägar TCDD har gett Thales ett kontrakt värt 20 miljoner euro för att installera ETCS nivå 2 och GSM-R för kommunikation på en befintlig höghastighetslinje mellan Istanbul och Ankare, där tågen rusar fram i 250 km/h. Uppgraderingen till nivå 2 ska möjliggöra en ökning av kapaciteten på sträckan mellan Sincan and Eskisehir, som öppnade 2009 som Turkiets första sträcka för tåg över 250 km/h.

En höghastighetsbana håller just nu på att byggas mellan Eskisehir och Gebze.

ETCS (European Train Control System) är en europeisk standard för ATP (Automatic Train Protection) som tillsammans med GSM-R (GSM for Railways) utgör ERTMS (European Rail Traffic Management System).