Skärpta krav på GSMR-telefon för järnvägspersonal

GSM-R nätet är järnvägens egna mobilnät. Foto: Malux

Trafikverket har skärp tillsynen om kravet att personal som arbetar kring järnvägen ska ha en GSM-R järnvägstelefon. Fler och fler företag har uppmärksammat detta och höjer säkerheten för sina anställda. Bland andra har Strukton Rail utrustat sin personal med GSM-R telefoner.

När ett tåg blir stående utefter rälsen kan sändarna bli blockerade av för många användare, eller täckningen kan gå förlorad när naturliga hinder som berg, tunnlar och stora byggnader dämpar signalerna. GSM-R nätet är järnvägens egna mobilnät där täckning och framkomlighet för människor som arbetar på och runt järnvägen är högsta prioritet.

Det är viktigt att de underhållsfordon som underhåller Trafikverkets bansystem alltid har nätuppkoppling så att de effektivt och säkert kan kommunicera med tågledning och annan tågtrafik. Olyckor, stopp och förseningar i tågtrafiken kan annars lätt ske.