Nu byggs Södertäljes flaskhals bort

Pendeltåg vid station Södertälje hamn, där upprustningsarbetena redan har påbörjats till höger i bild. Foto: Christer Wiik
Med det nya dubbelspåret mellan Södertälje hamn och Södertälje C byggs planskilda spår så att tåg kan mötas obehindrat, vid Södertälje hamn, utan att, som idag, behöva vänta in varandra. Copyright: Trafikverket

Den enkelspåriga järnvägssträckan mellan Södertälje hamn och Södertälje Centrum är en av Sveriges mest trafikerade, vilket har lett till att sträckan är mycket känslig för trafikstörningar, minsta försening kan lätt sprida sig i hela Stockholms läns pendeltågssystem. För att råda bot mot problemen bygger nu Trafikverket dubbelspår på den aktuella sträckan. Samtidigt passar Storstockholms Lokaltrafik, SL, på att bygga ett nytt stationshus i Södertälje hamn.

Station Södertälje hamn är en viktig knutpunkt för pendeltågstrafiken i sydvästra Storstockholm. Härifrån leds pendeltågen dels till regioncentrat Södertälje Centrum, dels till huvudstaden och därifrån vidare till station Märsta i norra delen av länet. I sydlig riktning trafikerar tågen Gnesta via Järna och Mölnbo. Och i omedelbar anslutning till station Södertälje hamn finns förutom Södertäljedepån, underhållsanläggningen för Stockholms pendeltåg, även stora arbetsplatser som Scania och Södertälje Hamn.

Inga marginaler

Idag går det inte att öka pendeltågstrafiken på sträckan Södertälje C-Södertälje Hamn trots att det finns stora behov, då sträckan utnyttjas maximalt under rusningstrafik.

– Det råder kapacitetsbrist på sträckan, säger Tomas Flyckt, projektledare på Trafikverket.

Syftet med en utbyggnad till dubbelspår är alltså att öka kapaciteten på sträckan och minska risken för trafikstörningar. Man vill också bygga bort problemet med att tåg med korsande väg, som i dag, ofta måste vänta in varandra i Södertälje hamn.

Åtta nya broar

Det finns dock komplikationer med järnvägsutbyggnaden längs den aktuella sträckan och det har att göra med att dess broar är slitna och inte rymmer ett dubbelspår. Därför kommer hela åtta nya broar att byggas längs den knappt två kilometer långa sträckan.

 

– Det är broarna som gör projektet komplicerat och det är också dessa som tar den största delen av budgeten, som är satt till cirka 900 miljoner, säger Flyckt.

Projektstart hösten 2010

De första schakt- och anläggningsarbetena påbörjades hösten 2010 och det har bland handlat om att riva och bygga plattformar vid Södertälje hamn. Man har även inlett arbetena med några av broarna. Bland annat så rivs en stålbro över Hertig Carls väg som kommer att ersättas med två nya betongbroar.

Nytt stationshus och ny biljetthall

Samtidigt har man påbörjat byggandet av ett nytt stationshus och ny och bredare gångtunnel vid station Södertälje hamn.

Stationens plattformar ska rivas och ersättas av två nya som både är bredare och längre.

De blir också högre för att passa de nya pendeltågen. Därtill kommer plattformarna att vara utrustade med kännbara markeringar och skyltar för att kunna uppfattas av funktionshindrade. Uppgångarna till plattformarna kommer också att förses med hissar.

Den nya stationen vid Södertälje hamn kommer att vara inglasad och inrymma en ny biljetthall, vilken uppförs bredvid den gamla kulturminnesmärkta tegelbyggnaden från 1921. För att anpassa den nya biljetthallen med den gamla kommer tegel att användas för att klä den nya hallens fasader.

Ny bussterminal vid Östertälje station

– Juni 2011, stängs spåren av och då kan de järnvägstekniska arbetena ta vid, säger Flyckt.

Från och med då, fram till hösten 2012 kommer SL att erbjuda ersättningstrafik med bussar som utgår från Östertälje station. Som ett led i projektet bygger därför Södertälje kommun tillsammans med SL en ny bussterminal i Östertälje, där bussarna bli bättre samlade samt får bättre koppling till Östertälje tågstation. Terminalen ska, enligt plan, stå klar i samband med att pendeltågstrafiken stängs av nu i sommar. När dubbelspåret är klart kommer även en ny infartsparkering byggas i anslutning till stationen.

Trafiken sätts på hösten 2012, men projektet fortsätter

Pendeltågsresenärerna till Södertälje kan som sagt andas ut redan hösten 2012, men hela projektet kommer inte att vara klart förrän hösten 2013.   

– I augusti 2012 sätts dubbelspårstrafiken på, men under cirka ett år gör vi sidoarbeten som att exempelvis byta ut växlar längs sträckan och vi kommer då bara behöva stänga av vissa spår sporadiskt, avslutar Tomas Flyckt.

 

Fakta

Dubbelspår Södertälje C-Södertälje hamn

Projektet omfattar:

– 6000 meter räls

– 8 nya broar

– 2 plattformar (ersätter 3 gamla)

– 2 hissar

– 10 300 meter kontaktledning

– 1 signalställverk

– 95 meter stödmur