Sista bron installerad över ny skotsk järnvägslinje

Sista bron av 42 installerades över en ny skotsk järnvägslinje. Foto: Borders Railway

Järnvägsbolaget Borders Railway, som verkar i Skottland, har installerat sista bron av fyrtiotvå nya broar över en ny 30 kilometer lång järnvägssträcka. Totalt nittiofem broar har renoverats och fyrtiotvå nya har byggts på järnvägen mellan Edinburgh och skotska gränsen. De flesta är gångbroar.

Denna sista gångbro vid Harelaw fungerar som en förbindelse till den nya stationen vid Shawfair i närheten av Newton Village.

Byggandet av Border Railways nya sträcka nådde fram till slutfasen med bara sex veckor kvar till avslutningen. ScotRail börjar sedan förarutbildningen innan persontrafiken sätter igång den 6 september. Tidsplanen för de nya operationerna är nu tillgänglig för resenärerna och biljetter kan köpas redan i juni.

Dessutom håller Galashiels järnvägsstation på att bli färdig tidigare än beräknat, som resultat av extra arbetsinsatser och förlängd arbetstid vid projektet.