Nya ellok testas i Finland

Första elloket av modell Vectron anländer till Hangö Hamn. Foto: VR Group

En modifierad version av loket som redan används ute i Europa kommer att byggas för nordiska förhållanden. VR Group har beställt 80 nya ellok av Siemens.

Loken som beställs av Siemens kommer att anpassas för Finlands bannät och våra utmanande väderförhållanden. Loken kommer även att testas grundligt innan de tas i bruk. Egenskaperna för det Vectron-lok som testas i Finland under våren och sommaren motsvarar inte helt de nya lok som kommer att tas i bruk av VR Group.

Vectron-loket testas i Finland för bl.a. köregenskaperna hos loket och dess underrede i olika hastigheter och på olika banavsnitt. Lokets nya passersystem testas också på järnvägsnätet i Finland.

Vectron-testlokets egenskaper och utseende skiljer sig från de lok som kommer att levereras till VR Group. På grund av våra utmanade snöförhållanden i norr kommer till exempel lokets underrede att utvecklas vidare, luftintagen att flyttas upp på taket och lokets framsida att förstärkas. Loket som anpassas för VR Group kommer, enligt uppgifter från Siemens, att kunna fungera i upp till -40 grader.

Enligt planerna påbörjas testkörningarna med VR Groups ellok i början av 2016. De första tio loken tas in i kommersiell trafik 2017. Målet är att alla 80 lok levereras före 2026.

Lokanskaffningen är en del av VR Groups omfattande materielinvesteringar. Det är frågan om VR Groups största enskilda anskaffning någonsin; värdet på investeringen ligger på mer än 300 miljoner euro. Siemens Vectron- ellok kommer att stegvis ersätta de första rysktillverkade elloken, berättar VR Groups verkställande direktör Mikael Aro. 

Vectron kommer att vara VR Groups mest effektiva lok. Effekten på 6 400 kW motsvarar cirka 60–70 personbilar. Ett ellok kan dra ett godståg som väger drygt 2 000 ton. Loket lämpar sig både för den snabba passagerartrafiken och för den tunga godstrafiken.

De nya elloken kommer, anser beställaren, att förbättra effektiviteten och miljövänligheten för VR Transpoints godstrafik. En ännu större andel av godstrafiken kommer att kunna skötas med eldrift. VR räknar med att elloken medverkar till att tågen inom VR:s passagerartrafik i fortsättningen blir snabbare, säkrare och mer energieffektiva.

Källa: VR Group, Finland