Balfour Beatty Rail och Strukton Rail får förnyat kontrakt

Foto: Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail och Strukton Rail, båda verksamma inom järnvägsinfrastrukturområdet, har fått fortsatt förtroende att ansvara för underhållet för järnvägsanläggningen på norra delen av Norra Stambanan, omfattande totalt cirka 726 kilometer järnväg under de kommande fem åren.

Ett gemensamt projektbolag har bildats och gemensamma etableringskontor finns nu på orterna Umeå, Vännäs, Hällnäs, Lycksele, Skelleftehamn, Jörn och Älvsbyn detta för att snabbt kunna vara på plats vid felavhjälpning. Till projektet har Carola Kemi rekryterats som projektchef. Hon kommer närmast ifrån Trafikverkets driftledning i Boden, där hon har varit chef för verksamheten som ansvarar för planering av trafiken och arbeten på järnvägsanläggningen.

Fördelarna med samarbetet är att bolagen ska kunna utnyttja personella och maskinella resurser på ett mer optimalt sätt.