Ny båt-tåg-lösning för gods från Finland

Foto: Peter Lydén

Green Cargo meddelar att de kommer att inleda ett samarbete med Rederi AB TransAtlantic kring en båt-tåg-lösning över Östersjön. 40 000 ton papper från Rauma i Finland kommer årligen att fraktas i Transatlantics nyöppnade färjelinje ”Route 61” över Östersjön. I Gävle hamn tar Green Cargos tåg vid med transport ända till Drammen utanför Oslo. 

Transatlantic har byggt trafiksystemet utifrån ett så kallat ro/ro-koncept mellan Rauma och Fredriksskans. Det innebär lastbärare som enkelt kan rullas ombord på färjorna. I Gävle hamn lyfts lastbärarna över på Green Cargos godståg och körs vidare till en terminal i Drammen. Det ger en kombination mellan sjö- och järnvägstransport där styrkorna i respektive transportslag utnyttjas maximalt och där industrikunder erbjuds integrerade logistiklösningar med miljöanpassning.

– Intresset från finsk och svensk industri för Route 61 är stort. Det finns ett behov för färjetrafik mellan Sverige och Finland och där är Gävle en viktig knutpunkt med stor potential, säger Johan Lantz, ansvarig säljare hos Transatlantic.

Route 61 trafikerar Gävle och Rauma två gånger per vecka men avsikten är att erbjuda fem avgångar i veckan vartefter volymerna ökar.

– De här volymerna gick tills nyligen med tågfärja till Stockholm som lades ned vid årsskiftet. Det är mycket glädjande att vi så snabbt tillsammans med TransAtlantic kunnat få fram en annan lösning, säger Mats Hanson, marknadsdirektör på Green Cargo.

Johan Lantz menar att partnerskapet med Gävle hamn och Green Cargo är avgörande för en effektiv transportlösning.

– Green Cargo är en strategiskt viktig samarbetspartner på järnvägssidan. Sedan 2007 kör Green Cargo ca 80 000 ton stålprodukter per år åt TransAtlantic från Gävle hamn för vidare transport inom Sverige. Allt från offert till kundservice och kvalitet har fungerat mycket bra och vi är mycket nöjda med samarbetet, säger Johan Lantz.