Klart med växlingsoperatör i Gävle hamn

ProTrain Trafik tar växlingstjänsten i Gävle Hamn. Foto: Gävle Hamn

Gävle Hamn och ProTrain Trafik har  undertecknat ett avtal om koncession avseende växlingstjänster i Gävle hamn, Fredriksskanshamnen. Bakgrunden är att hamnbolaget tillsammans med andra aktörer i hamnen har identifierat ett behov av en konkurrensneutral växlingsoperatör som kan erbjuda växlingstjänster på Gävle Hamns järnvägsnät i Fredriksskanshamnen.

För att reglera växlingsoperationen och uppnå lika villkor för alla järnvägsföretag har Gävle Hamn genomfört en koncessionsupphandling för växlingstjänsten, vilket innebär att en växlingsoperatör ges ensamrätt att erbjuda växlingstjänster på Gävle Hamns järnvägsnät i Fredriksskanshamnen.

Andra mål med upphandlingen har varit att åstadkomma en kvalitetsförbättring av växlingstjänsten och att växlingen därmed ska ge goda förutsättningar för effektivitet, produktivitet samt volymökningar i hamnen. Genom en koncession för växlingen har hamnbolaget även sett möjligheten att kunna ställa krav på miljöprestanda för de växlingslok som trafikerar Gävle Hamns järnvägsnät i Fredriksskanshamnen. Detta är ett långsiktigt avtal som gäller till och med 2026 med möjlighet till förlängning under ytterligare sju år.