Trafikverket tar över ansvaret för JTF

Foto: Göran Fält

Från och med 1 januari 2016 tar Trafikverket över förvaltningen av JTF, Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Ett regelverk som tidigare förvaltats av Transportstyrelsen.

Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter reglerar trafiken på stora delar av det svenska järnvägsnätet. I samband med att Transportstyrelsen upphör med att förvalta dessa regler måste infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag själva ta över ansvaret.

Efter en gemensam överenskommelse med Transportstyrelsen går nu Trafikverket in och tar över ansvaret för regelverket.

Förutom förvaltningen av föreskrifterna kommer Trafikverket i samråd med övriga berörda aktörer i järnvägsbranschen, utreda och föreslå lämpliga åtgärder, så att regelverket även i fortsättningen motsvarar branschens behov.

Regelverket är avgörande för att kunna garantera en hög säkerhet inom järnvägstrafiken i Sverige.

Källa: Trafikverket