Tågoperatörerna ger remissvar angående trafikrestriktioner

Boden station. Foto: Christer Wiik

Trafikverket vill införa trafikrestriktioner på sex bandelar på sträckan Boden-Riksgränsen som i princip medför att verket skaffar sig fribrev för vilka åtgärder som helst, utan konsekvensanalys eller plan för hur hastighetsnedsättningen ska åtgärdas och tidsrymden för åtgärderna. Branschföreningen Tågoperatörerna accepterar inte Trafikverkets förslag och uppmanar därför myndigheten att slopa förslaget och precisera sina önskemål.

Läs hela Tågoperatörernas remissvar:

www.tagoperatorerna.se